TIMEX S.A.
| KONTAKT
TIMEX SA to jedna z najdłużej działających na naszym rynku firm wspomagających kontakty importerów i eksporterów. Historia TIMEX SA rozpoczęła się w 1947 roku, kiedy to zostało powołane do życia Towarzystwo IMportowo-EXportowe (TIMEX). Od początku głównym obszarem działania TIMEX SA była pomoc dla zagranicznych przedsiębiorstw
w zaistnieniu na polskim rynku. W ciągu naszej ponad 60-cio letniej historii TIMEX SA reprezentowała interesy wielu zagranicznych podmiotów dbając o ich pozycję i rozwój
na rynku polskim m.in.: CIBA, CONTINENTAL, DUNLOP, ELCO, FORD, LIEBHERR, MANNESMANN DEMAG, MERCEDES-BENZ, SALAMANDER, TIMKEN.

TIMEX SA posiada pięć oddziałów w Polsce (Warszawa, Konik Nowy k. Warszawy, Poznań, Katowice, Gdańsk).

TIMEX SA prowadzi działalność w krajach nadbałtyckich i na Ukrainie. W roku 2004 zostało otwarte biuro w Tallinie, a w 2005 w Kijowie i Wilnie.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Timex SA 2008
itevolution.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000149974, NIP 526-02-13-681, REGON 011049911. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 500 000 PLN, kapitał zakładowy opłacony w całości.